Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A Házsongárdi temető

László Miklós felvételei.

Kuun Géza síremléke. A reliefeket Keller Klotilda mintázta, Vágó Gábor készítette el, a bronzdíszítések ma már hiányoznak.
Dombormű a Mauksch-Hintz kripta bejárati ajtajának jobboldalán
Botár István: Kócsi Andor sírszobra
Szabó Vera: Angyalszobor Laday István síremlékén
Benczédi Sándor: Márkos Albert zeneszerző síremléke
Sándor Józsefné 2009-ben még álló sírszobra
Szervátiusz Jenő édesanyjának faragott síremléke
Botár István: A Boronkay család síremléke
Virgil Fulicea (?): Ion Goia sírszobra
Max Emil: gróf Rhédey Mária sírszobra a Rhédey-Mikó sírboltban (részlet)
Szervátiusz Jenő: Szabédi László síremléke
Szervátiusz Jenő: Asztalos István síremléke
Veressné Kozma Erzsébet: Téglás Gábor 2006-ban még álló sírszobra
Szervátiusz Jenő: Tavaszy Sándor és Borbáth Lujza síremléke.
Szervátiusz Jenő: László Endre sírszobra
Benczédi Sándor szobra saját síremlékén
Kósa-Huba Ferenc: Antal Dániel síremléke
Szervátiusz Jenő: Márton János síremléke
Ion Ristea: Simona Drăgan sírszobra