Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A Múzeumok Éjszakája Tordán

A Tordai Történelmi Múzeum egy új időszakos kiállítással jelentkezett az idei Múzeumok Éjszakáján, amely elsősorban a tordai és járai kerámiát mutatja be. Ezek a központok régóta nevezetesek, a tordaiak a díszedényeikről, a járaiak pedig a főzőedényeik és káposztásfazekaik miatt. A tárlaton a múzeum tulajdonában álló más kerámiák mellett az állandó kiállítások anyaga is látható, mint például a római vagy a középkori Tordáról fennmaradt dokumentumok, vagy a Vallásszabadság kikiáltása című festmény. A kiállítás októberig tekinthető meg, kurátora Fodor Attila.




A tordai kerámiaművészet termékei
a helyi történelmi múzeum gyűjteményében

Fodor Attila elmondása szerint ez az épület, amely régen Sókamara vagy a Fejedelmi Ház nevet viselte, a 20. század elején Művelődési Ház szerepét töltötte be, és tárgyi gyűjteményre is szert tett adományokból. A történelmi események során a Tordai Történelmi Múzeum nevet vette fel, amelyben 80 százalék történelmi, a többi néprajzi és képzőművészeti tárgyi anyag. A múzeum gazdag kerámiagyűjteménnyel rendelkezik, ennek ellenére még nem mutatták be önálló kiállításon, csak mint kiegészítő kelléket más kiállításokhoz. Attilára várt a feladat, hogy a teljes anyagot rendszerezze, és kellő formában bemutassa. Következett a dokumentációs munka, és az egyes tárgyak feljavítása, majd a tárgyak csoportjait kísérőszöveggel látta el. Szerencséjére volt tapasztalata, amit a Kolozsvári Néprajzi Múzeumnál töltött néhány éve alatt szerzett. Így a kiállítás összhatásában, részleteiben és tartalmában is jól sikerült.

A kerámia adatokat szolgáltat évezredek távlatából az emberek életéről, szokásairól, történelméről. A tordai kerámiával kapcsolatban Fodor Attila elmondta, hogy három korszakát ismerjük: a korai, 1800 és 1860 közötti színes kerámiát, amely habán hatást mutat – Alvincen laktak habán telepesek. Növényi, állati, emberi alakokkal díszítették tárgyaikat, amelyeken évszámok és feliratok is láthatók. 1840 és 1890 között jött a kék időszak, majd 1880 és 1930 között a barna–vörös. A tordai agyag inkább dísztárgyak, mintsem kancsók, dísztálak vagy kulacsok készítésére volt alkalmas. Ezekkel a tárgyakkal hírnevet szereztek belföldön és külföldön egyaránt. A tordai fazekasok céhekbe szerveződtek, és ügyeltek a magas színvonalra. A járai kerámia is ismert volt főzőedényeiről, mert az ottani agyag homokos volt, jobban bírta a tüzet. Kiváló káposztásfazekat, lábast, tejesfazekat, korsót, tányért készítettek, egyszóval ellátták a környékbeli hegyi román és magyar lakosságot konyhai edényekkel. A díszítésre kevesebb gondot fordítottak. Volt a járaiaknak még egy titkos edényük, a hólyagos kancsó, amely frissen tartotta az italt, de az agyag lelőhelyét nem árulták el.

Már az 1900-as évek körül erős gondot okozott a hagyományos fazekasmesterségnek az ipar fejlődése. Megjelentek a porcelán-, fajansz-, és végül a fémekből készült edények, megindult ezek tömeges termelése, majd elkezdték kiszorítani az agyagedényeket, mert praktikusabbak, végül pedig olcsóbbak is voltak. A fazekasok első válasza az volt, hogy megpróbálták színesebbé tenni edényeiket, hogy vonzóbbak legyenek a vásárlóknak. A fazekasok új munkahelyeket kerestek a megjelenő új ipari vállalatoknál. 1921-ben alakult Tompa Antal és Farkas István üzeme. Szétválásuk után a Tompa Testvérek néven létesült kerámiagyár nagy fejlődést ért el. Új anyagokkal (porcelán, fajansz) kísérletezett, új díszítési technikákat vezetett be, de folytatta a hagyományos tordai mintákat is. Előnyükre volt az, hogy alkalmazták a jól képzett tordai fazekasokat. Lerakatokat hoztak létre olyan nagyvárosokban, mint Bukarest vagy Kolozsvár, termékeiket díjazták külföldi kiállításokon, a román királyi ház beszállítói lettek.

A kiállításon helyet kaptak azoknak a vállatoknak a termékei is, amelyek a háború előtt vagy után , és majdnem napjainkig működtek. Ilyenek a Coral, a ComRaiProd, az URCC. A Coral porcelángyár 1935-ben alakult, tulajdonosa Brüll Izsák volt. Államosításkor felvette az Electroceramica, majd a Cerasind nevet. Utóbbiak alkatrészeket gyártottak, mint például szigetelőket az ipar számára. Tudjuk, hogy az államosítás után csak szövetkezeti alapon lehetett magánműhelyt nyitni, ami a minőség gyengüléséhez vezetett. A kiállításon tehát látjuk azokat a tárgyakat is, amelyek az új műhelyekben készültek, ezenkívül látunk poszthabán kancsókat Szlovákia déli részéről, porcelán finomkerámiát Ausztriából, Csehországból, Magyarországról, valamint néhány zilahi kerémiát.

Torda nagy iparosodási folyamaton ment át, ennek része volt a kerámia is, amely elvesztette hagyományos népművészeti jellegét. Vidéken, Járán vagy Korondon a fazekasoknak a szövetkezetekben még sikerült tovább megőrizniük a hagyományos fazekasságot.

A kurátor ezzel a kiállítással elsősorban a helyieket és Aranyos-vidékieket akarja megszólítani, fel akarja hívni a figyelmet a helyi kerámia értékeire. Vannak különleges tárgyak, mint az 1799-ből származó, nagyméretű céhes kancsó vagy az 1907-es boros kancsó, amelyek a szakembereket is érdekelhetik.




A tordai kerámiaművészet termékei a helyi történelmi múzeum gyűjteményében. A szerző felvételei

 

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Bárány Terézia és Koppány Attila esetében is talán a »látszó igazság« keresése lehet az a kiindulási pont, amelyre felépül festészetük, hiszen mindketten merítenek a múlt gazdag, mondhatni, szinte végtelen lehetőségeket, variációkat felmutató tárából, ha műveik tematikáját, jel- és jelképrendszerét, üzenetátadó igyekezetét, de akár anyaghasználati, technikai megoldásait, formavilágát egyedi, de mégis nagy vonalakban általánosnak mondható megjelenítését tekintjük. 

A tudatosság fontos része az alkotásnak. Ez alatt azt értem, hogy van egy célom, amit el akarok érni. Ezért dokumentálódom, olvasok a témáról, vázlatokat készítek. A cél lehet egy megrendelés vagy egyéni ötlet, belső késztetés. A munka érlelődésében szerepet játszik az alkotó élete során felhalmozódott tudás. Ez a tudás egyfajta építkezésbe kezd a cél érdekében. 

„Aki Csíkban rajzeszközt, ecsetet vesz a kezébe, nehéz igába hajtja a nyakát. Olyan elődök nyomában vagy éppen ellenében kell a maga útját járnia, mint Nagy István, Nagy Imre, Szász Endre. De szerencséje is lehet az idevalóság, mert olyan kortárs mesterek fogják kézen mindjárt legelején a talentumosnak mutatkozót, mint Gaál András, Márton Árpád, Sövér Elek; olyan avantgárd egyéniség ösztökélheti távoli utakra, idegen tájakra, mint a Somlyóról indult Márkos András. Nemcsak borvizek fakadnak itt, nemcsak pityókát, rozsot, hanem festőket termő is ez az itteni, csíki, gyergyói föld. Nemcsak zord, de színekben, fényekben tobzódó is tud lenni ez a táj..."

Ha megfelelően szeretnénk megérteni, átérezni és találóan kódolni Radovics János képeit, alaposan meg kell figyelnünk azokat, munkára kell fognunk elménket, és nem szabad az első pillantás benyomására hagyatkoznunk. Ebben segítséget nyújt Radovics János önvallomása is: „a lelkieket tartom lényegesnek a fotók szempontjából.” A „lelki élet témává nőtte ki magát a képanyagban – állítja –, akkor vagyok magam, ha a magányt fotózom”.

Az ősi mágiák és rituálék maradványait saját korunkban is megtalálhatjuk. Gondoljunk a farsangtemetés, a tüzes kerék, a borica jelenlétére, mint élő népi hagyományokra. Az őskorban a mágia és a rituálé segédeszköz volt a túlélésben. Ide kapcsolódtak a barlangrajzok és a mágikus szobrocskák, amelyek képzőművészeti kezdemények voltak. Az elszigetelt törzsi népeknél is megtaláljuk azokat a tárgyi bizonyítékokat, amelyek a mágiára utalnak, gondoljunk itt az afrikai maszkokra vagy a kifestett táncosokra.

„Életemet meghatározó, rendkívüli szerencsének tartom, hogy a Nagy Véletlen összehozott a kerámiával… és a kerámia sorsommá vált. A kerámiában, mint bármely más szakterületen, nagyon sok mindent meg lehet tanulni, ki lehet kísérletezni, meg lehet magyarázni, de ami rendkívül izgalmas, és állandóan további munkára sarkal, ahogy a kifejezhető, szavakban is értelmezhető eredmények ütköznek a Nagy Titokkal, ahogy az anyag vizuálisan leolvasható megnyilvánulásai találkoznak az ezek mögötti időrétegek üzeneteivel, megsejtéseivel. A megfejthetetlen Titok vonzása ez. A létezés titka, amely titok marad.”

„Figyeltem az asztalterítő piros mintáját, és ahogy felpillantottam, egyszer csak beborította a tetőt, az ablakot, a falakat, majd az egész szobát, a testemet és a világmindenséget. Határozottan úgy éreztem, mintha elkezdtem volna önmagam megsemmisítését, hogy a végtelen időben és a tér abszolútumában keringjek, majd semmivé váljak.”

Orlowski Balogh Edit a Fehér megyei Topánfalván született 1933-ban, de már kisgyermek korában a Kolozs megyei Aranyospolyánba költözött családjával. Középiskolai tanulmányait Tordán végezte. A líceum elvégzése után ipari technikumba iratkozott porcelán szakra, ahol nagyon megszerette a mintázást. 

Crăciun Judit kerámiaszobrász művészi hitvallásában így nyilatkozik munkásságáról és alkotásairól: „A kerámia egy játék számomra, kiaknázok minden ismert és ismeretlen lehetőségét, háromdimenziós formákat építek, amelyek összhangban állnak a gondolkodásmódommal és a véleménynyilvánítási szabadságommal." Gheorghe Crăciun kerámiaszobrász így vall művészetéről és alkotói tevékenységéről: „A kerámia az őselemek – föld, víz, tűz – együttműködéséből születik. Egy engedelmes anyagból indulunk ki, amelyet lehet modellálni, formálni, még akkor is, ha saját memóriája van, és a tűzpróba teszi teljessé. Az agyag engedi, hogy játsszak vele, formáljam és elrejtsem benne az ötleteimet."

Kegye Lenke azon kiváltságos fényképészek kategóriájába tartozik, akik dinamikusan, a fény segítségével folyamatosan tökéletesítik művészetüket. Az eddig kiállított alkotások jelzik a művész azon meggyőződését, hogy a fényképészetet életeseményként, papír és valóság csodálatra méltó találkozásaként lássuk. Egy ilyen találkozást követően (a fotóművész segítségével) a két entitás örökre együtt marad – akár fekete-fehérben, akár színesben.

„Semmi és minden, avagy minimális eszközökkel nyújtani a maximumot. Azt az életérzés- és gondolatsűrítményt, ami egy 21. századi fiatal képzőművészt, jelesül Mira Marincașt alkotásra, sajátos önkifejezésre serkentett. Ezt kínálja nekünk ez a mindenkori avantgárd jegyében született kiállítás és alkotója, a fotó- és grafikusművész."

Akkor „él” egy múzeum, ha folyamatosan otthont biztosít különféle rendezvényeknek. Mi elsősorban ismeretterjesztő előadásokat tartunk a Tortoma Önképzőkör keretein belül. Ebbe belerondított a világjárvány, de reméljük, hogy ma már újra gördülékenyen tudunk előadásokat, könyvbemutatókat, egyéb rendezvényeket tartani. Egyidőben mi adtunk otthont az Erdővidéki Középkori és Reneszánsz Napoknak, továbbá partner­in­tézményei vagyunk az Erdővidéki Közművelődési Napok rendezvénysorozatnak is.

Maszelka konokul, hűséggel és optimistán járta végig saját művészi útját, derű jellemezte egész életét, és ez a derű az, amely úgy az alkotói pályáját, mint a közönség szolgálatát végigkísérte. Kitartással és elkötelezettséggel vált az erdélyi művészetben számontartott, ám életében a tehetségéhez és életművéhez mérten eléggé el nem ismert festővé. Évtizedek célratörő, szívós munkájával, rengeteg energiával és megkapó emberi melegséggel Székelyudvarhelyt az erdélyi magyar képzőművészet egyik leginkább megbecsült vidéki központjává változtatta.

Sipos Sándor látásmódjának kialakulására mély hatást gyakorolt Marshall McLuhan kanadai médiakutató és filozófus. A képzőművész alkotásai a – folyton táguló – virtuális valóságot megtapasztaló ember életérzéseit vetítik elénk, és arról tanúskodnak, hogy a média fejlődése átszabja, átformálja az emberi kultúrát.

Az erősen fénylő égitesteket, egymásba hajló fákat, fagyos fehéreket, izzó vöröseket, nyúlánk alakokat, bivalyokat, szamarakat ismétlő györkösi életmű első ránézésre egyszerű nyelvezetű, dekoratív képsornak tűnhet, vagy éppen ellenkezőleg, egy zárt világnak, ahol a sötét kékségekben, az időtlenségben és a némaságban nem sok minden segít eligazodni.

Györkös Mányi Albert születésének századik évfordulója alkalmából rendezett kiállításunk egy olyan olvasat, amely – reményeink szerint – bevezet ebbe a sajátos alkotói univerzumba, és segít fogódzókat találni, tájékozódni abban.